FRØMANDSKORPSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gamle våbenskjold

Buste af Anders Lassen, dansk sømand, tjente under 2. verdenskrig i det engelske SBS (Special Boat Service). Tildelt Victoria Cross for fremragende tapperhed. Busten står foran korpsets hovedindgang

Nye våbenskjold

 

 

Jeg aftjente min værnepligt i Søværnet som værnepligtig navigatør. Vi var et hold på ca. 30 navigatører som blev indkaldt samtidig i 1961. Efter Søværnets Grundskole i Auderød, kom vi alle på Søværnets Sergentskole på Margretheholm hvorefter, vi blev overført til Søværnets Reserveofficersskole på Holmen.

Før afslutningen på Reserveofficersskolen skulle alle kadetterne vælge et tjenestested hvor de som Søløjtnanter RE kunne tænke sig at gøre tjeneste, der blev udleveret en liste over de valgbare tjenestesteder. Jeg valgte at gøre tjeneste ved Frømandskorpset, det lød spændende, smagte lidt af James Bond. Jeg skal nævne, at jeg aldrig på dette tidspunkt havde tænkt på dykning overhovedet.

Efter afslutning på Officersskolen blev, alle vi nyudnævnte Søløjtnanter RE spredt for alle vinde og jeg startede som elev i Frømandskorpset i april 1962. Elevuddannelsen varede til november hvorefter, jeg blev fører af Frømandskorpsets dykkerfartøj "Alholm" som blev brugt til øvelser og minerydning. Skibsfarten sejlede, på den tid, stadig i minestrøgne sejruter og det skete fra tid til anden at fiskere, når de fiskede uden for ruterne, med deres trawl fik trukket afstandsminer ind i sejlruterne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi var 4 elever tilbage på mit hold, fra venstre: Krasse, Putte, Madsen og Agner

 

Frømandsuddannelse af i dag er sikkert ikke hårdere end i "gamle dage", men den er betydelig mere spændende idet, frøerne kommer på efteruddannelse- og aktioner rundt omkring i verden samtidig med, at de har fået moderne avanceret udstyr og våben.

 

Frømænd med iltapparat (lukket kredsløb) går i land på kyst

 

"Alholm" med besætning på minerydning på Fanø vinteren 62/63.

Vi havde base i Esbjerg hvor, der i ledige stunder blev foretaget rutinedykninger med tung- og let udrustning. Som det ses, var det temmelig koldt og vandet meget stift.

 

 

 

Frømænd angriber i to-mands kajak. Kajakken har den fordel, at den kan bære en stor vægt udrustning samtidig med, at den er hurtig, lydløs, og i mørke næsten usynlig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dronningen og Prinsen på besøg i Kongsøre i anledning af Frømandskorpsets 40 års jubilæum juni 1997. På dette tidspunkt var der i alt uddannet ca. 205 frømænd hvilket, giver et gennemsnit på ca. 5 om året.

 

 

 

 

 

 

 

   

      Sommerfest i Korpset 2002.   Gamle frøer "klarer verdenssituationen"

Til venstre, min gode ven Kommandør Finn Volke, tidligere chef for Frømandskorpset

 

 

 

Tilbage til "Forsiden"