"MAGNUS JENSEN"

I December måned 1981, på rejse fra Danmark til Godthåb, Grønland, påsejlede skibet et skær få sømil syd for Godthåb hvorved, skibets bund blev revet op. For, at redde skibet fra at synke på dybt vand, blev "Magnus Jensen" sat på grund på en lille ø. Imidlertid sank skibet alligevel, men forskibet og den øveste del af brobygningen forblev oven vande, skibet lå med ca. 30 grader hældning agterover og ca. 10 grader bagbord slagside. Umiddelbart forårsagede havaristen en smule olieforurening idet der sivede olie ud fra skibets forbrugstanke. Denne forurening blev der taget hånd om kort tid efter havariet. Selve flotbringningen af "Magnus Jensen" fandt sted i august og september måned 1982.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 mm. bjergboremaskine bliver kørt iland på øen. Bemærk ankerboltene til venstre i billedet.

 

 

Vi fik fremstillet 3 stk. 100 mm. ankerbolte, bøjet som hårnåle, som skulle bores ned i klippen. Hver hårnål havde en længde på 1.500 mm. og vejede 200 kg. Nederst var hårnålene skåret op og forsynet med en stålkile. Efter montering i hullerne, blev der slået på hårnålene med en stor mukkert således, at kilerne fik hårnålenes nederste del til at udvide sig og kile sig fast i klippen.

Efter montering af ankerboltene i klippen, blev havaristens ankre afmonteret hvorpå ankerkæderne blev trukket iland og isjæklet ankerboltene. Kæderne blev trukket an med havaristens eget ankerspil (det var lykkedes os at få gang i ankerspillet ved brug af en transportabel hydraulikpumpe) og vi havde nu et godt stærkt fortøjningsarrangement.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Taklift 4" ankommer efter bugsering fra Holland. Kranen blev fortøjet i vores ankerbolte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser "Magnus Jensen" med hoveddækket i vandoverfladen. 4 stk. dobbelte 100 mm. løftestropper var ført igennem skruehullet. Under løfteoperationen, skred skibet pludselig i stropperne hvilket, medførte en krængningsændring til bagbord på yderligere ca. 10 grader. Styrbord ankerkæde forhindrede imidlertid skibet i at vælte helt rundt. Med hoveddækket i vandoverfladen, begyndte vi at tætne skibets bund med trækiler og fåretalg. Der blev tætnet 45 revner og i alt anvendt 350 kiler og 270 kg. fåretalg.

Samtidig med tætningsarbejdet, blev der lænset med 1.200 ts. pr. time.

Tegningen til højre viser de forskellige belastninger under kranens løft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Magnus Jensen" på Godthåb Red hvor skibets tanktop blev forstærket før hjembugsering til reparationsværft i Svendborg.

 

For, at muliggøre forstærkning af tanktoppen, var det nødvendigt at flyttet ca. 70 ts. ladning med håndkraft. Til forstærkningsarbejdet blev der anvendt 220 m. 100 til 140 mm I og H profiler i alt ca. 16 ts. Da vi ikke måtte lukke lugerne op, var det nødvendigt at lange alle stålprofilerne ned igennem elevatorskakten.

 

 

En træt bjærgningsinspektør

 

 

 

Stålprofiler lagt ud på tanktoppen klar til fastsvejsning

Under hjembugseringen var det nødvendigt at der var runners ombord i havaristen. Da hele apteringen var uanvendelig som beboelse, på grund af vandskade etc., blev der indkøbt en brugt jagthytte som skulle fungerer som hjem for de 3 runners. Jagthytten blev placeret- og fastgjort imellem agterkant af brohuset og forkant af skorstenen.

Tilbage til "Forsiden"

Profilerne fastsvejses