OFFSHORE

         Borerigge  Strukturer   Rørlægning   Rock Dumping  Offshorefartøjer

 

Ovennævnte temaer har jeg beskæftiget mig medens jeg var Marine Surveyor på Besigtelses Kontoret af 1914 hvor jeg var ansat i 4 år, indtil 1988, og- siden da i selvstændig virksomhed Agner Marine Consult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solnedgang over "Balder" og "Uncle John", Nordsøen april 1986.