OFFSHOREFARTØJER

 

 

 

"Balder" er en flydekran af samme type som "DB 102", vist nedenfor, men er betydelig mindre med en løftekraft på "kun" ca. 9.000 ts.

Dynamisk Positionering, DP

"Uncle John" er et special bygget semi submersible dykkerfartøj med et stort dykkesystem for mætningsdykkere. Fartøjet fastholdes i position ved brug af dynamisk positionering, også kaldet DP. Det vil sige at det holdes i position ved brug af Satellit-navigation, DGPS, og 2 til 3 andre back-up systemer som feks. taut wire, akustiske sendere udlagt på havbunden og kortrækkende radionavigations-systemer. Fartøjet bliver "låst" på en bestemt position- og kurs, og hvis denne position eller kurs afviges, sender computere besked til fartøjets propeller og ror om at bringe skibet tilbage på position- og kurs. Vejrforholdene hvorunder en position kan fastholdes varierer fra fartøj til fartøj, men det er ikke ualmindeligt at feks. dykkerfartøjer kan holde position i vindstyrker up til 30 knob. Teoretisk kan en sådan position fastholdes så længe der er olie til maskinerne. Næsten alle større fartøjer der arbejde offshore kan i dag arbejde på DP.

 

 

 

 

 

 

Cranebarge "Balder" og Divebarge "Uncle John" arbejder på nyopført oliefelt i det danske område af Nordsøen.

 

 

 

 

"DB 102" er den næststørste flydekran i verden den kan, efter den blev opgraderet, løfte ca. 15.000 ts.

Flydekraner bruges til at søsætte strukturer- og løfte tunge moduler op på eksisterende strukturer.Den kan let løfte et flere tusinde ts. tungt modul 40 til 50 meter op på en struktur.

Tidligere blev flydekraner fastholdt i position ved brug af 12 store ankre, 3 i hvert hjørne, og lange ankerwirer, 800 til 1.000 meter, men selv disse store kæmper arbejder nu på DP.

Størrelsen på kranen anskueliggøres bedst ved at sammenligne med helikopterdækket på strukturen, i billedets nederste venstre hjørne, som normalt er placeret 50 til 60 meter over havoverfladen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1985 var jeg i Japan for, at tilse lastningen af strukturer bygget for Mærsk Olie Og Gas til installation på Dan F-feltet i Nordsøen. Det japanske fartøj "Snimos Ace" var blevet indchartret til at forestå transporten. Det var simpelthen et imponerende skib med et 2 tommer tykt hoveddæk hvor strukturer, MSFer og piles blev fastsvejst. Bemærk størrelsen, det kan nævnes, at de 2 strukturer er ca. 55 meter høje. Efter lastning havde skibet stadig en GMT på ca. 14 meter uden mulighed for at gøre denne mindre. På grund af den store stabilitet og de mange bølgetog som skibet måtte møde på sin lange sørejse, syd om Afrika, var det nødvendigt at beregne hvor meget strukturerne, som følge af transporten, blev "forældet" på grund af metaltræthed. Ved ankomst til Dan F-feltet ønskede kaptajnen på "Snimos Ace" ikke selv at manøvrere skibet langs siden af flydekranen "Balder" idet, det var blevet tåget og kranen ikke var synlig. Jeg blev beordret til at overtage manøvreringen og sørge for at få skibet ind, så strukturerne kunne blive losset.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rør udlagt på havbunden skal beskyttes mod skader forårsaget af skibsankre og fiskeredskaber.

Beskyttelsen kan bestå i at røret bliver nedgravet, nedpløjet, og eller røret bliver overdækket med granitsten af varierende størrelse, Rock Dumping.

"Trollnes", vist på tegningen til højre, er et specialfartøj som netop kan udføre en sådan operation. Skibet er bygget som en mindre bulk carrier med selvtrimmende lastrum. Det vil sige at lastrumsskodderne har skrå sider som gør, at ladningen, efterhånden som den bliver losset, af sig selv, vil skride ned mod lastrummets centerlinie.

I bunden af lastrummene er der små luger som kan åbnes og lukkes hydraulisk. Under lastrummene,men oven på tanktoppen, løber der i hele skibets længde en gang med et transportbånd. Forrest i skibet, løber der i et tårn 2 lodrette transportbånd som står i forbindelse med et rør på dækket hvori, der løber endnu et transportbånd, dette transportbånd står i forbindelse med en serie kortere transportbånd og en hopper som gør at stenene til sidts ender i den lodrette fall pipe og den store ROV for enden af fall pipen.

Når skibet udlægger sten foregår det på følgende måde: De små hydrauliske luger i bunden af lasten åbnes. Stenene falder ned på båndet som bringer dem forefter. Forude bliver stenene klemt fast immellem de 2 lodrette bånd som fører stenene op på det vandrette bånd. Det vandrette bånd fører stenene agterover hvor de ender hopperen. Fra hopperen føres stenene over i fall pipen som igen leder stenene igennem roven hvor, de udlægges over røret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser et par pramme rigget til med brandslukningsudstyr for slukning af brand på en offshore struktur.

Operationen foregik i U.S. Gulfen, men metoden, med anvendelse af pramme, ville næppe blive brugt i Nordsøen, hvor der istedet ville blive anvendt supply skibe med store brandpumper- og monitors.

Som det ses, er det muligt at nedkøle en hel struktur før den endelige indsats med hot tap etc. iværksættes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supply Vessel. Forsyner offshore platforme og andre enheder som arbejder i et oliefelt med proviant, vand, stores, maskindele, boremudder, kemikaler, borerør etc. listen er lang idet alt gods som skal ud på- eller iland fra oliefelterne bliver transporteret på disse skibe.

 Anchorhandler Tug. er typisk beskæftiget med udlægning- eller optagning af ankre for andre offshore enheder som feks. borerigge og rørlæggere. Bruges også til slæbning af borerigge, kraner og pramme.

Diving Support Vessel. Arbejder med dykkere i mætning under opbygning af oliefelter, vedligeholdelse af undervandsdelen på strukturer og alle andre opgaver hvor dykning er påkrævet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Up borerig. Borerigge af denne type bruges til boring på lavere vanddybder. Når riggen skal flyttes, bliver den bugseret eller lastet på en Sea Camel.

Tilbage til "Forsiden"

 

 

 

På billedet ses en Semi Submersible borerig under bugsering af store Anchorhandler Tugs. En sådan bugsering kan foregå over meget store afstande, fra kontinent til kontinent, og kaldes i såtilfælde langbugsering/langslæbning.