OLIEBRANDE

 

 

 

 

 

 

 

"Gunvor Mærsk" Amazonas, Brasilien, November 1979

Brand ombord i skibe er noget af det værste der kan ske fordi, flugtvejene for besætningen og adgangsvejene for brandbekæmperne er så begrænsede og fordi situationen ofte opstår når skibet er langt fra land -og udefra kommende hjælp

Brand i tankskibe er specielle fordi brand i een tank, på grund af gasbroer og varme, hurtigt kan sprede sig til brand og eksplosion i andre tanke.

De vanskeligste brande er brande i sammensatte olier, kulbrinter med forskellig vægtfylde, som crude oil og visse typer heavy fuel, fordi, der i disse olietyper kan opstå en såkaldt Heat Wave som, afhængig af olietypen, vil opvarme- og forplante sig ned igennem oliesøjlen med en hastighed fra ca. 23 cm. til 38 cm. i timen.

Når den 233 grader varme Heat Wave rammer det vand, som næsten altid står i bunden af en olietank, vil vandet blive bragt i kog, Boil-Over. På grund af de volsomt expanderende vanddampe, 1 liter vand udvikler ca. 1.500 liter damp, vil tanken eksplodere og slynge den brændende olie ud over meget store områder.

På grund af ovennævnte fænomen, er det nødvendigt at iværksætte brandbekæmpelse så hurtigt som muligt. Det er af stor betydning, at prøve at beregne det tidspunkt hvor Boil-Over kan forekomme. Med kendskab til tankens højde, ulage, den hurtigste og den langsomste forplantningshastighed for Heat Waven, vil det være muligt at beregne det tidligste og seneste tidspunkt hvor Boil-Over kan forekomme. I denne sammenhæng kan det nævnes, at Burn-Off Raten, den hastighed hvormed olien afbrænder, for crude oil er ca. 20 til 22 cm. i timen, altså langsommere end Heat Wavens forplantningshastighed.

Hvis der har været brand i en tank i længere tid vil tankens omgivende stål være opvarmet til en temperatur der gør at skum ikke umiddelbart kan påføres. Skummet vil på grund af temperaturen blive kemisk nedbrudt. Det er derfor nødvendigt først at afkøle den brændende tanks omgivelser ved brug af vand. Der skal påsprøjtes vand indtil vandet ikke længere fordamper ved berøring med stålet.

Under denne afkølende proces skal man være opmærksom på fænomenet Sloop-Over som skyldes at "kølevandet" løber ned i ulagerummet hvor det hurtigt bliver opvarmet til kogepunktet hvilket igen medfører at de ekspanderende vanddampe, under stor hastighed, vil presses op igennem lugedæksler og diverse lækager på dækket. Der sker faktisk det samme som ved Boil-Over men denne gang fra toppen af oliesøjlen. Eksplosionerne kan blive så kraftige at de kan medrive stålstykker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen viser hvor vanskeligt det er for et brandslukningsfartøj at få overblik over det brændende område og hvor vanskeligt det er at dække en storbrand ombord  i tankskibe af en vis størrelse og specielt hvis skibene kun er delvis lastede. Normalt er tankene inertede med udstødsgas fra skibets hovedmaskine, men der kan alligevel, i sjældne tilfælde, opstå eksplosion.

Tilbage til "Forsiden"