PONTONER OG KRANER

Sunkne skibe blev i gamle dage hævet ved brug af pontoner men i vore dage hæves de ved brug af store flydekraner. Kæntrede fartøjer, som stadig flyder, kan rulles rundt på ret køl ligeledes ved brug af kraner. Det sværeste ved en løfteoperation er at få skåret løftestropperne ind under havaristen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

Harms Bergung hæver havarist

 

 

 

 

 

 

 

Stenpram rulles rundt ved brug af 2 BMS-kraner, Skagen 1970                "Hercules" prøver at rulle "KSG 1" rundt. Det lykkedes ikke, kranen var for  lille,                                                                                                                  vi måtte kontrahere med en større tysk kran, Køge Bugt september 1980.

 

Det er af yderste vigtighed at der stoppes op og lænsning påbegyndes såsnart havaristens hoveddæk er i vandoverfladen, det er meget tungt at prøve at løfte vand ud af vandet.

Tilbage til "Forsiden"

 

Ved rulning af havaristen på havbunden skal der bruges en kraft som udgør ca. 50% af havaristens vægt.

Det er vigtigt at pontonens løftehøjde er stor nok til at vende havaristen ved et enkelt løft, ellers er det nødvendigt at anvende 2 pontoner som løfter skiftevis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved anvendelse af 2 pontoner kan havaristen, ved gentagne, løft bringes til overfladen.

Operationen er meget vejrfølsom idet, havaristen kun kan løftes få meter pr. løft. Imellem de enkelte løft skal pontonerne, med havaristen hængende i løftewirerne, bugseres ind på grundere vand. Når hoveddækket er ude af vandet, stoppes op og tætning/lænsning af havaristen påbegyndes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er betydeligt lettere at løfte med en flydekran bare vanddybden ikke overstiger kranens løftehøjde fratrukket den lodrette del af løftestropperne regnet fra havaristens hoveddæk. (Det er ikke altid at kranføreren tillader at blokken kommer i vandet).

Hvis havaristen ligger på dybere vand end der kan løftes, så må kranen, som ved brug af pontoner, bugseres ind på lægere vand hvor løftestropperne må kortes op.

Tegningen viser en sheer-leg kran som løfter med 2 gier i bommen og 2 dæksgier. Der er flere kraner som kan løfte 2*400 ts. i bommen og 2*400 ts. I dæksgierne i alt 1.600 ts.