STRUKTURER

 

 

 

Strukturer er faste offshoreinstallationer som står på- og er fastgjort i havbunden med lange stålpæle, piles. Disse strukturer bliver, når de er udbygget med en MSF og et Modul, kaldt en olieplatform eller olieudvindingsplatform. En olieplatform kan alene- eller sammen med andre platforme danne et oliefelt som udvinder olie eller gas.

MSF betyder Module Support Frame og er den enhed hvorpå modulet hviler og er fastgjort.

Modulet kan tjene flere formål som feks. beboelse for oliefeltets personel, maskinhus, procesanlæg, pumpestation etc.

En olieplatform er ikke at forveksle med en borerig, boreplatform, som er en enhed som borer efter olie eller gas- og som kan flyde og på den måde skifte position fra et sted til et andet. Før et nyt oliefelt bliver udbygget med platforme, har der således været en borerig inde og fastslået at der findes olie eller gas på stedet.

Strukturer, mfs og muduler bliver bygget flere forskellige steder i verden, også i Danmark, det er som oftest økonomien og eller ekspertisen der afgør hvor tingene bliver bygget. Det er ikke ualmindeligt at strukturer, som skal anvendes i Danmark, bliver bygget så langt væk som i Korea eller Japan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser det meget store specialfartøj "Snimos Ace" under lastning af strukturer, piles og MSF for Dan F feltet i Nordsøen.

 

 

  

De meget lange piles er flere cm. tykke stålrør mærket med metermål som gør det muligt, under ramningen, at se hvor langt hver enkelt pile bliver slået ned havbunden.

 

Det første der sker er, at strukturen, med en stor flydekran, bliver løftet af det fartøj som har været anvendt til transporten.

Strukturen bliver dernæst sat af på  havbunden, under denne proces sørger surveyors, med nøjagtigt måleudstyr, for at den bliver sat nøjagtig på den forud bestemte position- og at den står uden hældning til nogen af siderne. Surveyors holder løbende øje med, at strukturen står fuldstændig lodret uden hældning. (Det er muligt at rette strukturen op hvis den skulle begynde at krænge ved, at fastsvejse en udvalgt mainpile til strukturens ben og slå på pælen).

Strukturen er bygget som en stor firkant med et meget kraftigt stålrør i hvert hjørne, ben. Indbyrdes, er de 4 ben forbundet med vandrette og skrå afstivninger, bracings og diagonals. Udvendig på hvert af de 4 ben, er der fastsvejst nogle styr hvorigennem skirt piles skal rammes.

Indvendig i hver af de 4 ben bliver der rammet 1 "main pile", pælen har selvfølgelig en udvendig diameter som er noget mindre end benets indvendige diameter. Udvendig på hvert af benene bliver der rammet 2 pæle, skirt piles, og det er hertil at ovenfor nævnte styr anvendes. Det vil sige at hvert af strukturens 4 ben bliver fastholdt af 3 piles.

Det er kranen, som blev anvendt til at løfte strukturen af, som også anvendes til at løfte pælene på plads for, derefter at ramme pælene ned i havbunden. Pælene bliver slået 45 til 50 meter ned med en meget stor hammer som enten kan være hydraulisk- eller dampdrevet.

Da de øverste styr for skirt piles senere skæres af, er der ingen grund til at skirt piles er fremstillet i samme længde som main piles. For at  muliggøre ramning af skirt piles til samme dybde som main piles, anvendes en dorn, follower, af samme kaliber som selve skirt pile. Denne dorn kan selvfølgelig anvendes til alle skirt piles. Tegningen til højre viser fremgangsmåden ved ramning med dorn.

Når main piles er rammet til den forudbestemte dybde, skæres den del af pælen, som rager op over selve strukturens ben, bort og mellemrummet imellem benet og pælen støbes op med beton.

Når skirt piles er rammet, skæres de øverste styr på benet bort, og mellemrummet imellem det nederste styr, skirt pile sleeve, og pælen støbes op med beton.

Efterfølgende skal strukturen, måske, forbindes med andre strukturer ved bro- og eller rørforbindelse / risers og måske skal der bores brønde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flydekranen "Balder" tager løft på en struktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser "Balder" under arbejde med at ramme pæle. Bemærk den store hydrauliske hammer som hænger i kranens krog.

Billedet til højre viser MSF blive løftet på plads oven på strukturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser Dan F. C supermodul. Modulet, som vejede ca. 5.000 ts., blev bygget på Lindøværftet og transporteret offshore på en stor barge. Offshore, blev modulet løftet på plads af en flydekran.

Først i halvfemserne, udviklede Mærsk Olie Og Gas, MOG, en lille let struktur med kun 1 ben. På grund af strukturens facon, med 3 skirt piles, bliver den kaldt en Star Platform. Billedet ovenfor viser den første Star Platform under bugsering fra Esbjerg, hvor den blev bygget, til Dagmar Feltet.

Som noget helt nyt, skulle strukturen, istedet for søsætning med en flydekran, søsættes med taljesystemet på boreriggen "Maersk Endeavour". Taljesystemet er det "draw work" som er fastgjort i toppen af riggens boretårn, derrick,- og som normalt bruges til at trække borerør.

For, at muliggøre denne søsætningsmetode, var det nødvendigt at riggens platform var hævet så højt over havoverfladen, at Star Platformen og bargen, som i alt målte ca. 60 meter i højden, kunne passere ind under- og imellem riggens 2 agterste ben. Riggens platform var således hævet ca. 70 meter over vandet, det så helt vildt ud.

Da det var en meget følsom operation som krævede stor nøjagtighed, var det nødvendigt, i forvejen, at træne slæbebådenes kaptajner og tow masteren i en simulator. Bargen med Star Platformen skulle bugseres ind imellem riggens ben hvor der kun var ca. 2 meter at give af i hver side.

I simulatoren, hvor bargens, med Star Platformen, såvel som de 3 slæbebådes bevægelser kunne betragtes på en storskærm, trænede vi entry under forskellige vind, bølge- og strømforhold. Det var meget spændende og vi følte os efterhånden sikre på at vi kunne klare opgaven.

Ved ankomst til "Maersk Endeavour" var vejret fint og vi gik starks igang med at bugsere bargen ind. Vi nåede helt ind og fik sat 2 kraftige nylonfortøjninger fast til riggens ben. Imidlertid sprang den ene fortøjning på grund af svælg så det var nødvendigt at trække ud igen. Næste dag var der blevet sendt nye fortøjninger ud og vi kom omsider i position under riggen. Se tegningen til venstre.

Strukturen blev skåret fri og løftet klar af bargen. Bargen blev trukket ud og Star Platformen kunne sættes af på havbunden. Ombord på bargen havde vi også de 3 store piles samt MSFen som skulle monteres oven på strukturen.

De 3 piles, lå på et skråt klodslag som muliggjorde tværskibs søsætning fra bargen. Pælene var på forhånd lukket i begge ender hvilket gjorde, at de ved søsætningen kunne flyde.

Pælene blev søsat een af gangen og bugseret over til riggen hvor,blev taget løft. Guided af min ROV,  blev pælene placerede i de dertil beregnede skirt pile sleeves.

Efter at alle pælene var blevet rammet, blev MSFen løftet af og fastsvejst på strukturen.

Tilbage til "Forsiden"