"GUNVOR MÆRSK"

Den 27. oktober 1979 grundstødte produkt tankeren "Gunvor Mærsk" ved byen Manaus små 2.000 km. oppe ad Amazon-floden. Årsagen til grundstødningen var, at en navigationsbøje stod placeret ca. 360 meter forkert. Som følge af grundstødningen, skete der en eksplosion i bagbord no. 2 wingtank hvorefter, skibets forreste tanke brød i brand. Ilden bredte sig hurtigt til at omfatte de forreste 12 tanke indeholdende dieselolie, jetfuel og benzin. På grund af det uheldige sted, langt inde i junglen, var der ikke lokal ekspertise, eller udstyr, som kunne bekæmpe en brand af disse dimensioner, så rederiet besluttede selv at forestå brandslukningen. Svitzer blev kontaktet af rederiet og bedt om at være behjælpelig med at stille mandskab til rådighed for operationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen med ledende personel fra rederiet rejste vi til Brasilien. Da vi nåede frem til Manus, havde skibet brændt i 3 dage. I mellemtiden havde rederiet travlt med, at finde egnet brandslukningsudstyr- og fly som kunne transportere udstyret til Manaus. På stedet var skibets danske forsikringsselskab igang med at indchartre egnede pramme som kunne anvendes som brandslukningsfartøjer. Rederiet fandt egnet brandslukningsudstyr i Houston, Texas, og det blev hurtigt transporteret til Manaus i et Hercules fly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter ankomsten, gik vi igang med at tilrigge 3 pramme med det brandslukningsudstyr og de tønder med skumvæske som var ankommet fra Houston. Prammene blev beached på flodbredden og holdt i position af små pusher tugs medens udstyret blev løftet ombord. Der plev fastsvejst 4 monitors og 2 pumper på hver af de 2 brandslukningspramme medens alle tønderne med skumvæske blev placeret på den tredie pram. Der var ankommet 100 tønder, hver indeholdende 180 liter skumvæske af typen Light Water, prisen var pr. liter kr. 45,- i alt kr. 810.000,- helt vildt. Medens vi tilriggede prammene, havde der været "sørøvere" ombord i "Gunvor Mærsk", de stjal simpelthen alt af værdi fra såvel broen som apteringen. De stjålne effekter blev firet ned i diverse kanoer og småbåde, nogle af kanoerne blev så top heavy, at de kæntrede i floden og selvfølgelig mistede alle de stjålne effekter. Det blev nødvendigt, at kontrahere med et vagtselskab som i mindre fartøjer patruljerede ved skibet, på et tidspunkt skød vagtfolkene efter os da vi  havde været ombord for at tilse skibet.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Efter 4 dages arbejde, var de 3 pramme klargjort for indsats på brandstedet hvorefter, de blev bugseret ud på floden. Vel ankommet til "Gunvor Mærsk", blev de 2 brandslukningspramme surret sammen i længderetningen således, at 4 pusher tugs skulle kunne holde prammene i position tæt på brandstedet. Da vi startede pumperne op blev det, på grund af reaktionskraften fra monitorerne, meget vanskeligt at holde prammene i den optimale position. Problemet blev løst ved at vi gjorde en 7 meter lang wire fast imellem de forrevne stålplader ved no. 2 wingtank og den ene pram. På denne måde lykkedes det at holde prammene fast tæt på brandstedet. Vi kølede det brændende område, samt de nærmeste omgivelser, med flodvand i 24 timer. I denne periode, havde vi 12 "eksplosioner" , som vi selvfølgelig var lidt bekymrede over, det eneste vi kunne gøre var at kaste os ned bag de beskyttelsesskjolde som vi havde fået fastsvejst på prammenes dæk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da der var kølet i 24 timer, var vandet holdt op med at fordampe ved berøring med de varme stålplader og det var tid for at iværksætte skumindsatsen. Det var bydende nødvendigt, at skumindsatsen lykkedes første gang  idet, den nærmeste beholdning af skumvæske, udover det vi havde på prammen, var i Houston, Texas, flere tusinde km. væk. Skummet blev kastet udover det brændende område med et specielt, alt for lille, skumrør. Ved skumindsatsen manglede vi et tårn på prammen som ville gøre det lettere at dirigere hvor skummet skulle kastes hen. Vi løste problemet ved, at have en mand på broen med en VHF. Efter 12 timers skumindsats, hvilket var alt for lang tid, det burde have været muligt at dække det brændende område på max. 30 min., var ilden slukket og vi havde brugt 70 af de i alt 100 tønder. De resterende 30 tønder blev senere suppleret op så vi var klar hvis vi skulle få brand igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsatte med at køle skibet i 7 dage medens vi ventede på offloading udstyr fra Holland. Den ene brandslukningspram blev rigget af, medens den anden samt prammen med de resterende tønder med skum forblev på stedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Holland ankom offloading udstyr bestående af een hydraulisk centrifugalpumpe samt en gasgenerator. Udstyret skulle bruges til at losse den resterende ladning som stadig var ombord i skibet. Ca. 5.888 ts. dieselolie og ca. 2.000 ts. benzin skulle pumpes over i 1.000 ts. pramme som blev fortøjet på siden af "Gunvor Mærsk". Denne operation var langt farligere end selve brandslukningen idet, det var så varmt, vi målte over 60 grader på dækket, hele skibet var indhyllet i benzin- og oliedampe som ved det mindste uheld kunne antændes og få hele skibet til at eksplodere. På et tidspunkt havde vi 6 fuldtlastede pramme liggende langs siden hvorfra specielt benzinen strømmede ud af svanehalsene i middagsvarmen. Situationen blev ikke bedre af, at besætningerne ombord i de små pusher tugs, ikke kunne forstå at de ikke måtte stege kyllinger på åben grill på dækket af deres tugs.

 

 

 

 

 

 

 

Efter 30 dages hårdt arbejde og en af de større udfordringer i mit liv, var opgaven afsluttet og det uden at en eneste person kom til skade under arbejdet, fantastisk omstændighederne taget i betragtning. Jeg er sikker på, at alle der deltog i operationen vil betragte den som en uforglemmelig oplevelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til "Forsiden"